Regler & villkor

PLäs dessa Villkor ("Villkor", "Villkor och bestämmelser") noggrant innan du använder vår hemsida. 

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten. 

Genom att komma åt eller använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren får du kanske inte komma åt tjänsten. 

Uppsägning 

Vi kan säga upp eller upphöra med tillgången till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive, utan begränsning, om du bryter mot villkoren.  

Alla bestämmelser i de villkor som enligt deras natur bör övergå uppsägning ska överstiga uppsägning, inklusive, men inte begränsat, äganderätt, garantivillkor, ersättning och ansvarsbegränsningar. 

Länkar till andra webbplatser 

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av vår webbplats. 

Vår webbplats har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar vidare och godkänner att vår webbplats inte ansvarar eller ansvarar direkt eller indirekt för eventuella skador eller förluster som orsakats eller påstås vara orsakade av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster. 

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyerna för någon tredje­part webbplatser eller tjänster som du besöker. 

Gällande lag 

Dessa Villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Förenta staternas lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikter. 

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor anses inte som ett upphävande av dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller oförklarlig av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa Villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår service och ersätter och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha mellan oss om tjänsten. 

Ändringar 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor. Om en revision är material kommer vi att försöka tillhandahålla minst 30 dagar’ varsel innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas enligt vårt eget gottfinnande. 

Kontakta oss 

Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss.